21 juni 2023
Geplaatst door Desiree

Voor een buitenstaander krioelt het op een bouwplaats van de mensen en de machines. Toch is er een duidelijk proces van volgordelijke handelingen. Het zit zo. Grofweg bestaat de bouw van een woning uit drie fases: de ruwbouw, de afbouw en de oplevering. Voor de ruwbouwfase kan starten, moet de grond eerst nog geschikt worden gemaakt. Eventuele oude bebouwing en/of bomen moeten worden verwijderd, het terrein moet mogelijk opgehoogd worden, drainage, kabels en leidingen (voor elektra, gas, en water) en riolering moeten in de grond worden aangebracht. Deze fase heet bouwrijp maken en wordt vaak voor een buurt of wijk tegelijk gedaan. Voor Waelse Weelde is deze fase al enige tijd afgerond. Dit is ook noodzakelijk zodat de ruwbouwfase kan starten.
 
De eerste ruwbouwfase wordt ook wel cascobouw genoemd. De ruwbouw bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden: grondwerk en funderingen, leidingwerk en riolering onder de woningen, draagconstructies (wanden en vloeren) en het dak. Is de ruwbouwfase afgerond dan is het huis wind- en waterdicht.  

Daarna volgt de afbouwfase; de fase waarin het gaat om de afwerking van de woning aan zowel de binnen- als buitenkant. De afbouwfase bestaat uit het plaatsen van binnenwanden, binnendeurkozijnen en deuren, trappen, afdekvloeren en het aanbrengen van installaties en leidingen zoals elektra en ventilatie- en verwarmingssysteem. Ook de afwerking van de gevel (metselwerk) hoort tot deze fase. Nu ziet de woning eruit zoals je hem op tekening hebt gekocht. Bij bouwnummer 38 tot en met 46 is deze fase inmiddels gestart. 
 
De laatste fase bij de bouw van een nieuwbouwwoning is de daadwerkelijke oplevering. Tijdens de oplevering wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden volgens plan en correct zijn uitgevoerd. Niet alleen de woning moet klaar zijn voor bewoning maar ook de omgeving. Er moeten stoepen, straten, groenstroken en speelplekken worden aangelegd. En de buurt moet ook voorzien zijn van (straat)verlichting en borden die je de wegwijzen. Dit noemen we woonrijp maken. Als de woning opgeleverd wordt, is de openbare ruimte meestal ook klaar. Soms kan het voorkomen dat er nog sprake is van tijdelijke bestrating. Of dat gewacht moet worden van het juiste seizoen voor nieuwe planten. BAM Wonen verwacht de eerste woningen op te leveren in het vierde kwartaal van dit jaar.