Als je op zoek bent naar een nieuwbouw koopwoning in Waelse Weelde kun je voorrang krijgen bij de toewijzing. Dit regel je door je als woningzoekende in te laten schrijven in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt om in aanmerking te komen voor een nieuwbouw koopwoning. 

Meer informatie hierover vind je op Woningzoekende, inschrijven nieuwbouw koopwoning - Gemeente Westland

De toewijzing van de woningen
Bij het toewijzen van de woningen waarbij er meerdere kandidaten op 1 bouwnummer zijn, houden we rekening met de financiële mogelijkheden van de kandidaten. Daarom wordt bij het toewijzen gekeken of een kandidaat al een financiële check heeft laten doen. Dit kan dus in je voordeel werken. Een financiële check geeft aan dat je weet wat je bij de bank kunt lenen of toont aan dat je uit eigen middelen kunt betalen. Je kunt ons dit laten weten door een document van je bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker te sturen. 

Uitleg over de financiële check en de voorwaarden wordt verder op deze pagina gegeven.

Afhankelijk van de belangstelling voor een bouwnummer en de uitkomst van de financiële check doen wij ons best om kandidaten hun eerste voorkeur toe te wijzen. De kandidaat die het langst staat ingeschreven bij de gemeente Westland wordt benaderd voor het bouwnummer van eerste voorkeur en uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Indien een volgende kandidaat datzelfde bouwnummer als eerste voorkeur heeft opgegeven wordt deze benaderd voor zijn tweede voorkeur enzovoort. De rangvolgorde lijst van de gemeente Westland wordt alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen zowel gemeente als AM deze informatie. 

Het kan voorkomen dat er woningen met bouwnummers zijn waar, na de financiële check en toewijzing van kandidaten, enkel kandidaten zijn voor een bouwnummer, die niet staan ingeschreven in het gemeentelijk woningzoekende bestand en in het geval binnen 2 maanden nog niet alle woningen m.b.v. de gemeentelijke rangordevolgorde zijn verkocht, behoudt AM zich alle rechten voor en wijst de woningen dan verder naar eigen inzicht toe t.b.v. succesvolle verkoop en spoedige start bouw.

Waarom financiële check
Bij nieuwbouwprojecten komt het voor dat de financiering van de woning niet haalbaar blijkt. Dit is voor zowel de koper als de ontwikkelaar een teleurstelling. Om dit te voorkomen is het daarom belangrijk dat geïnteresseerden die zich inschrijven goed op de hoogte zijn van hun financiële mogelijkheden. Wanneer alle kopers de zekerheid hebben van een financieringsverklaring, is de kans groter dat het project snel verkocht en doorgang kan vinden. 

Voorwaarden financiële check
Let erop dat in het document staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor de door jouw gewenste woning kunt lenen of met eigen middelen kunt betalen. Aan jouw financieel adviseur kun je vragen welke gegevens hij/zij daarvoor nodig heeft. Bij voorkeur staat op het document de plaats, projectnaam en eventueel bouwnummer. Verder is het belangrijk je NAW gegevens toe te voegen. 

Dat document laat je opstellen door de hypotheekadviseur/-verstrekker. Laat het bij voorkeur opstellen na de start verkoop, zodat je verklaring opgesteld kan worden op basis van definitieve prijslijst. Nadat de verkoop is gestart kan je bij het opgeven van je voorkeuren het document uploaden. Mail het document niet apart naar de makelaar. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financiële check uit onze systemen. 

NB: Een financieringsverklaring dient te allen tijde door een erkend adviseur gedaan te worden. 

Aandachtspunten
- alleen het document uploaden bij het inschrijfformulier (niet apart mailen)
- pas uploaden nadat de verkoop is gestart
- mét vermelding van het benodigde bedrag.